Entries by Milan Mrvečka

Češi vyvinuli nový hasičský oblek

Svieti, meria, informuje. SMARTPRO je chytrý zásahový hasičský oblek. Jeho výbavu tvoria senzory, aktívne osvetlenie, alarm a taktiež riadiaca jednotka. Bezpečnosť prostredia, v ktorom hasič zasahuje, systém nepretržite monitoruje a vyhodnocuje. V praxi to potom znamená vonkajšiu aj vnútornú teplotu, vonkajšiu a vnútornú vlhkosť, prítomnosť toxických plynov, ale aj pozíciu tela, fyziologické funkcie a lokalizáciu […]

SEMINÁR „FLASHOVER KONTAJNERY“ 2016

Dňa 24.-25.11.2016 sa konal v Brne seminár „Flashover kontajnery 2016“ ako podpora pre inštruktorov v oblasti hasenia požiarov v uzatvorených priestoroch. Tento seminár organizovala ČAHD v spolupráci s MV ČR – generálnym riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru ČR. Tohto seminára sa na základe pozvánky z ČAHD zúčastnil aj zástupca SAHD Ing. Marián Lopuch, PhD.. Seminár sa zaoberal […]

Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi MV SR a SAHD

Prezident Hasičského a záchranného zboru gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD. na základe plnomocenstva a prezident Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov, o. z. Ing. Martin Blaha podpísali dňa 24.10.2016 zmluvu o vzájomnej spolupráci, ktorá nadobudla účinnosť 1.11.2016. Prezídium HaZZ a SAHD tak prejavili spoločnú snahu o prehlbovanie spolupráce pri tvorbe, presadzovaní koncepcií rozvoja požiarnej ochrany, integrovaného záchranného systému a […]

Snem SAHD 2016

Prvý výročný snem Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov, o. z. sa konal dňa 11.6.2016 v Žiline. Veľká vďaka patrí dekanovi Fakulty bezpečnostného inžinierstva prof. Ing. Zdenkovi Dvořákovi, PhD., ktorý nám pomohol zabezpečiť priestory v ŽILINSKEJ UNIVERZITE. Najdôležitejšie informácie z diania snemu: snemu sa zúčastnili: dostatočný počet pozvaných účastníkov a členov SAHD (vrátane overených písomných poverení neprítomných členov na […]

Metodika práce s prúdnicou pri požiaroch v uzatvorených priestoroch

Do pozornosti Vám dávame zaujímavý dokument „Metodika práce s prúdnicou pri požiaroch v uzatvorených priestoroch“ z dielne ČAHD. Táto metodika je umiestnená na našej stránke s výhradným súhlasom autora Ing. Marek Sobek, jeho spolupracovníkov, ČAHD a HZS OLK. Členovia Českej asociácie hasičských dôstojníkov sa od roku 2005 venujú problematike špeciálneho výcviku hasičov v zariadeniach simulujúce reálne podmienky požiaru […]