Entries by Milan Mrvečka

2% z daní pre SAHD

Aj malý finančný príspevok v ľubovoľnej výške môže spoločne s pravidelnými členskými príspevkami členov SAHD pomôcť ďalšiemu rozvoju a činnosti SAHD. Ak sa rozhodnete nás finančne podporiť formou darovania nám 2% z Vašich daní, tak podporíte správne myšlienky a ich realizáciu v našej asociácii. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2 % a všetkým, ktorí […]

AKTUALITY

Dňa 15.2.2016 sme doplnili na našu stránku sekciu „AKTUALITY“. V tejto časti Vám budeme prinášať všetky dôležité informácie z diania SAHD ako aj novinky zo sveta. Ak máte záujem dostávať vždy aktuálne informácie, stačí sa prihlásiť na odber našich aktualít zadaním svojho e-mailu na stránke AKTUALITY.

SEMINÁR „FLASHOVER KONTAJNERY“ 2015

Dňa 26.-27.11.2015 sa konal v Brne seminár „Flashover kontajnery“ ako podpora pre inštruktorov v oblasti hasenia požiarov v uzatvorených priestoroch. Tento seminár organizovala ČAHD v spolupráci s MV ČR – generálnym riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru ČR. Tohto seminára sa na základe pozvánky z ČAHD zúčastnili aj zástupcovia SAHD a HaZZ. Seminár sa zaoberal nasledovnými témami: aktuálna […]

Stretnutie Rady FEU vo Viedni

Dňa 19.–21. Novembra 2015 sa konalo vo Viedni 3-dňové stretnutie Rady FEU (Federation of the European Union Fire Officer Associations – Federácia asociácií hasičských dôstojníkov EÚ). FEU je organizácia, ktorá zastrešuje asociácie hasičských dôstojníkov v EÚ a vyjadruje spoločný názor na akejkoľvek záležitosti spojené s riadením katastrof, požiarnej bezpečnosti, riadenia požiarnej služby, hasenia požiarov, záchranu a iné […]

Workshop odborných skupín SAHD a ČAHD

Dňa 19.10.2015 sa uskutočnil v Žiline Workshop odborných skupín Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov a Českej asociácie hasičských dôstojníkov. Pracovného stretnutia sa zúčastnili niektorí členovia SAHD, Rada SAHD, Dozorná rada SAHD a zástupcovia ČAHD. Témy rokovania boli zamerané na možnosti využitia skúseností práce ČAHD a už realizovaných projektov ČAHD na Slovensku a taktiež možnosti vzájomnej spolupráce ČAHD a SAHD na nových […]