Češi vyvinuli nový hasičský oblek

Svieti, meria, informuje. SMARTPRO je chytrý zásahový hasičský oblek.

Jeho výbavu tvoria senzory, aktívne osvetlenie, alarm a taktiež riadiaca jednotka. Bezpečnosť prostredia, v ktorom hasič zasahuje, systém nepretržite monitoruje a vyhodnocuje.
V praxi to potom znamená vonkajšiu aj vnútornú teplotu, vonkajšiu a vnútornú vlhkosť, prítomnosť toxických plynov, ale aj pozíciu tela, fyziologické funkcie a lokalizáciu hasiča vo vnútri budov, kde nie je k dispozícii GPS signál. Pre monitorovanie polohy hasiča sú využité pohybové senzory ako akcelerometer, gyroskop a magnetometer, ktoré sú umiestnené na jeho obuvi. Chytrá rukavica naviac dokáže merať aj teplotu vzdialených predmetov.

Tento oblek vyvinulo české konzorcium združujúce výskumný tím z Regionálneho inovačného centra elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnickej Západočeskej univerzity v Plzni a spoločnosti VOCHOC, Holík International, Elitronic a Applycon. Konzorcium zvíťazilo v medzinárodnom predkomerčnom tendri, organizovanom v rámci projektu Smart@Fire. Na konferencii v Bruseli v dňoch 14. a 15. decembra bolo vyhlásené ako jediné, ktoré splnilo všetky kritériá tendra vrátane záverečných testov.

1200x900

700x850

img_3195a

SEMINÁR „FLASHOVER KONTAJNERY“ 2016

Dňa 24.-25.11.2016 sa konal v Brne seminár „Flashover kontajnery 2016“ ako podpora pre inštruktorov v oblasti hasenia požiarov v uzatvorených priestoroch. Tento seminár organizovala ČAHD v spolupráci s MV ČR – generálnym riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru ČR.

Tohto seminára sa na základe pozvánky z ČAHD zúčastnil aj zástupca SAHD Ing. Marián Lopuch, PhD..

Seminár sa zaoberal nasledovnými témami:

  • aktuálna situácia na zariadeniach „FLASHOVER kontajner“ prevádzkovaných v ČR
  • priebeh výcvikov na jednotlivých krajoch HZS
  • skúsenosti zo zahraničia
  • inovácie v tejto oblasti

Zopár zaujímavých informácií z tohto seminára vám pripravil Ing. Marián Lopuch, PhD. v dokumente FOK2016.pdf.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o „FLASHOVER kontajneroch“, navštívte web stránku flashover.cz.

Metodika práce s prúdnicou pri požiaroch v uzatvorených priestoroch

Do pozornosti Vám dávame zaujímavý dokument „Metodika práce s prúdnicou pri požiaroch v uzatvorených priestoroch“ z dielne ČAHD. Táto metodika je umiestnená na našej stránke s výhradným súhlasom autora Ing. Marek Sobek, jeho spolupracovníkov, ČAHD a HZS OLK.

Členovia Českej asociácie hasičských dôstojníkov sa od roku 2005 venujú problematike špeciálneho výcviku hasičov v zariadeniach simulujúce reálne podmienky požiaru (flashover kontajnery). Neoddeliteľnou súčasťou tohoto výcviku je správna prax v používaní prúdnice. Na základe štúdia zahraničných zdrojov a po praktickom overení pri stovkách výcvikov vznikla metodika, ktorú predkladajú všetkým hasičom k využitiu pri odbornej príprave. Metodika by mala dať základný návod ako správne používať prúdnicu pri hasení požiarov v uzatvorených priestoroch.

V súčasnosti sa jedná o návrh národnej metodiky, ktorá sa po schválení generálnym riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru ČR zavedie oficiálne do metodík pre hasičov v ČR.