Bezpečný domov s SPP – Memorandum o spolupráci medzi HaZZ, SAHD a SPP

Dňa 30. marca 2017 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Hasičským a záchranným zborom, Slovenskou asociáciou hasičských dôstojníkov o. z. a Slovenským plynárenským priemyslom, a.s..

Dohoda medzi partnermi vznikla na základe vzájomnej spolupráce pri príprave realizácie osvetovej kampane „Bezpečný domov s SPP“, ktorej cieľom je priniesť širokej verejnosti osvetu v oblasti ochrany pred požiarmi v domácnostiach.

Kampaň bude realizovaná zo strany SPP a partneri HaZZ a SAHD preberú nad kampaňou záštitu.

 

 

Češi vyvinuli nový hasičský oblek

Svieti, meria, informuje. SMARTPRO je chytrý zásahový hasičský oblek.

Jeho výbavu tvoria senzory, aktívne osvetlenie, alarm a taktiež riadiaca jednotka. Bezpečnosť prostredia, v ktorom hasič zasahuje, systém nepretržite monitoruje a vyhodnocuje.
V praxi to potom znamená vonkajšiu aj vnútornú teplotu, vonkajšiu a vnútornú vlhkosť, prítomnosť toxických plynov, ale aj pozíciu tela, fyziologické funkcie a lokalizáciu hasiča vo vnútri budov, kde nie je k dispozícii GPS signál. Pre monitorovanie polohy hasiča sú využité pohybové senzory ako akcelerometer, gyroskop a magnetometer, ktoré sú umiestnené na jeho obuvi. Chytrá rukavica naviac dokáže merať aj teplotu vzdialených predmetov.

Tento oblek vyvinulo české konzorcium združujúce výskumný tím z Regionálneho inovačného centra elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnickej Západočeskej univerzity v Plzni a spoločnosti VOCHOC, Holík International, Elitronic a Applycon. Konzorcium zvíťazilo v medzinárodnom predkomerčnom tendri, organizovanom v rámci projektu Smart@Fire. Na konferencii v Bruseli v dňoch 14. a 15. decembra bolo vyhlásené ako jediné, ktoré splnilo všetky kritériá tendra vrátane záverečných testov.

1200x900

700x850

img_3195a

Metodika práce s prúdnicou pri požiaroch v uzatvorených priestoroch

Do pozornosti Vám dávame zaujímavý dokument „Metodika práce s prúdnicou pri požiaroch v uzatvorených priestoroch“ z dielne ČAHD. Táto metodika je umiestnená na našej stránke s výhradným súhlasom autora Ing. Marek Sobek, jeho spolupracovníkov, ČAHD a HZS OLK.

Členovia Českej asociácie hasičských dôstojníkov sa od roku 2005 venujú problematike špeciálneho výcviku hasičov v zariadeniach simulujúce reálne podmienky požiaru (flashover kontajnery). Neoddeliteľnou súčasťou tohoto výcviku je správna prax v používaní prúdnice. Na základe štúdia zahraničných zdrojov a po praktickom overení pri stovkách výcvikov vznikla metodika, ktorú predkladajú všetkým hasičom k využitiu pri odbornej príprave. Metodika by mala dať základný návod ako správne používať prúdnicu pri hasení požiarov v uzatvorených priestoroch.

V súčasnosti sa jedná o návrh národnej metodiky, ktorá sa po schválení generálnym riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru ČR zavedie oficiálne do metodík pre hasičov v ČR.