Kampaň BEZPEČNÝ DOMOV

SAHD spúšťa projekt BEZPEČNÝ DOMOV. Jedná sa o preventívnu a vzdelávaciu kampaň k detekcii požiarov a nebezpečných plynov, ktorej účelom je zvýšenie bezpečnosti v domácnostiach.

Zdroje informácií:

PODPORA A ŠÍRENIE PROJEKTU BEZPEČNÝ DOMOV

Každý, kto má možnosť a záujem šíriť myšlienku tohto projektu, je vítaný. Ako sa zapojiť a podporiť tento projekt?

Podpora projektu:

    • zdieľajte myšlienku projektu so svojimi priateľmi
    • dajte nám svoj laik, sledujte nás a zdieľajte našu stránku facebook.com/sahd.sk
    • máte nejaký dobrý nápad – ozvite sa nám a dohodneme sa

Bezpečný domov s SPP – Memorandum o spolupráci medzi HaZZ, SAHD a SPP

Dňa 30. marca 2017 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Hasičským a záchranným zborom, Slovenskou asociáciou hasičských dôstojníkov o. z. a Slovenským plynárenským priemyslom, a.s..

Dohoda medzi partnermi vznikla na základe vzájomnej spolupráce pri príprave realizácie osvetovej kampane „Bezpečný domov s SPP“, ktorej cieľom je priniesť širokej verejnosti osvetu v oblasti ochrany pred požiarmi v domácnostiach.

Kampaň bude realizovaná zo strany SPP a partneri HaZZ a SAHD preberú nad kampaňou záštitu.

 

 

Češi vyvinuli nový hasičský oblek

Svieti, meria, informuje. SMARTPRO je chytrý zásahový hasičský oblek.

Jeho výbavu tvoria senzory, aktívne osvetlenie, alarm a taktiež riadiaca jednotka. Bezpečnosť prostredia, v ktorom hasič zasahuje, systém nepretržite monitoruje a vyhodnocuje.
V praxi to potom znamená vonkajšiu aj vnútornú teplotu, vonkajšiu a vnútornú vlhkosť, prítomnosť toxických plynov, ale aj pozíciu tela, fyziologické funkcie a lokalizáciu hasiča vo vnútri budov, kde nie je k dispozícii GPS signál. Pre monitorovanie polohy hasiča sú využité pohybové senzory ako akcelerometer, gyroskop a magnetometer, ktoré sú umiestnené na jeho obuvi. Chytrá rukavica naviac dokáže merať aj teplotu vzdialených predmetov.

Tento oblek vyvinulo české konzorcium združujúce výskumný tím z Regionálneho inovačného centra elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnickej Západočeskej univerzity v Plzni a spoločnosti VOCHOC, Holík International, Elitronic a Applycon. Konzorcium zvíťazilo v medzinárodnom predkomerčnom tendri, organizovanom v rámci projektu Smart@Fire. Na konferencii v Bruseli v dňoch 14. a 15. decembra bolo vyhlásené ako jediné, ktoré splnilo všetky kritériá tendra vrátane záverečných testov.

1200x900

700x850

img_3195a

SEMINÁR „FLASHOVER KONTAJNERY“ 2016

Dňa 24.-25.11.2016 sa konal v Brne seminár „Flashover kontajnery 2016“ ako podpora pre inštruktorov v oblasti hasenia požiarov v uzatvorených priestoroch. Tento seminár organizovala ČAHD v spolupráci s MV ČR – generálnym riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru ČR.

Tohto seminára sa na základe pozvánky z ČAHD zúčastnil aj zástupca SAHD Ing. Marián Lopuch, PhD..

Seminár sa zaoberal nasledovnými témami:

  • aktuálna situácia na zariadeniach „FLASHOVER kontajner“ prevádzkovaných v ČR
  • priebeh výcvikov na jednotlivých krajoch HZS
  • skúsenosti zo zahraničia
  • inovácie v tejto oblasti

Zopár zaujímavých informácií z tohto seminára vám pripravil Ing. Marián Lopuch, PhD. v dokumente FOK2016.pdf.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o „FLASHOVER kontajneroch“, navštívte web stránku flashover.cz.

Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi MV SR a SAHD

Prezident Hasičského a záchranného zboru gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD. na základe plnomocenstva a prezident Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov, o. z. Ing. Martin Blaha podpísali dňa 24.10.2016 zmluvu o vzájomnej spolupráci, ktorá nadobudla účinnosť 1.11.2016.

Prezídium HaZZ a SAHD tak prejavili spoločnú snahu o prehlbovanie spolupráce pri tvorbe, presadzovaní koncepcií rozvoja požiarnej ochrany, integrovaného záchranného systému a krízového riadenia s cieľom zvýšenia bezpečnosti občanov Slovenskej republiky.

Základným cieľom SAHD je vytvorenie odbornej platformy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky k presadeniu vysoko odborného názoru na požiarnu ochranu vo vzťahu k orgánom štátnej správy i samosprávy, ako aj vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky. Cieľom tohto konania by malo byť uznanie ochrany pred požiarmi ako vysoko humanitárneho systému pomoci pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách, ktorý prinesie pri danej úrovni manažmentu, organizácie, výcviku, legislatívy, hasičskej výzbroje a najmä ľudského potenciálu najefektívnejšie, najprogresívnejšie a najekonomickejšie výsledky pre zmiernenie strát a následkov na životoch a zdraví ľudí, na majetku, ekonomike a životnom prostredí v súvislosti s požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami.

Táto zmluva je zverejnená na Centrálnom registri zmlúv viď. https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2667698&l=sk .