SEMINÁR „FLASHOVER KONTAJNERY“ 2015

Dňa 26.-27.11.2015 sa konal v Brne seminár „Flashover kontajnery“ ako podpora pre inštruktorov v oblasti hasenia požiarov v uzatvorených priestoroch. Tento seminár organizovala ČAHD v spolupráci s MV ČR – generálnym riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru ČR.

Tohto seminára sa na základe pozvánky z ČAHD zúčastnili aj zástupcovia SAHD a HaZZ.

Seminár sa zaoberal nasledovnými témami:

  • aktuálna situácia na zariadeniach „FLASHOVER kontajner“ prevádzkovaných v ČR
  • priebeh výcvikov na jednotlivých krajoch HZS
  • skúsenosti zo zahraničia
  • inovácie v tejto oblasti

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o „FLASHOVER kontajneroch“, navštívte web stránku flashover.cz.

Stretnutie Rady FEU vo Viedni

Dňa 19.–21. Novembra 2015 sa konalo vo Viedni 3-dňové stretnutie Rady FEU (Federation of the European Union Fire Officer Associations – Federácia asociácií hasičských dôstojníkov EÚ). FEU je organizácia, ktorá zastrešuje asociácie hasičských dôstojníkov v EÚ a vyjadruje spoločný názor na akejkoľvek záležitosti spojené s riadením katastrof, požiarnej bezpečnosti, riadenia požiarnej služby, hasenia požiarov, záchranu a iné záchranné operácie na európskej úrovni. Viac informácií o FEU možete nájsť na stránke http://www.f-e-u.org .

Tohto rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia SAHD prezident Ing.Martin Blaha a viceprezident Ing. Milan Mrvečka. SAHD zatiaľ vystupuje vo FEU ako pozorovateľ a robí všetko preto, aby sa stala plnohodnotným členom FEU.

Predmetom rokovania boli rôzne témy ako napr. zaujímavé informácie a novinky z rôznych krajín EÚ, reporting činnosti krajín EÚ, prebiehajúcich a plánovaných projektov, spoločné ciele FEU do budúcnosti.

Bližšie informácie budú prezentované na najbližšom sneme SAHD všetkým našim členom.