Metodika práce s prúdnicou pri požiaroch v uzatvorených priestoroch

Do pozornosti Vám dávame zaujímavý dokument „Metodika práce s prúdnicou pri požiaroch v uzatvorených priestoroch“ z dielne ČAHD. Táto metodika je umiestnená na našej stránke s výhradným súhlasom autora Ing. Marek Sobek, jeho spolupracovníkov, ČAHD a HZS OLK.

Členovia Českej asociácie hasičských dôstojníkov sa od roku 2005 venujú problematike špeciálneho výcviku hasičov v zariadeniach simulujúce reálne podmienky požiaru (flashover kontajnery). Neoddeliteľnou súčasťou tohoto výcviku je správna prax v používaní prúdnice. Na základe štúdia zahraničných zdrojov a po praktickom overení pri stovkách výcvikov vznikla metodika, ktorú predkladajú všetkým hasičom k využitiu pri odbornej príprave. Metodika by mala dať základný návod ako správne používať prúdnicu pri hasení požiarov v uzatvorených priestoroch.

V súčasnosti sa jedná o návrh národnej metodiky, ktorá sa po schválení generálnym riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru ČR zavedie oficiálne do metodík pre hasičov v ČR.

2% z daní pre SAHD

Aj malý finančný príspevok v ľubovoľnej výške môže spoločne s pravidelnými členskými príspevkami členov SAHD pomôcť ďalšiemu rozvoju a činnosti SAHD.

Ak sa rozhodnete nás finančne podporiť formou darovania nám 2% z Vašich daní, tak podporíte správne myšlienky a ich realizáciu v našej asociácii.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2 % a všetkým, ktorí povedali iným, že nám môžu prispieť.

Potrebné tlačivo „Vyhlásenie“ môžete vyplniť a spracovať v zmysle uvedených inštrukcií.

AKTUALITY

Dňa 15.2.2016 sme doplnili na našu stránku sekciu „AKTUALITY“. V tejto časti Vám budeme prinášať všetky dôležité informácie z diania SAHD ako aj novinky zo sveta.

Ak máte záujem dostávať vždy aktuálne informácie, stačí sa prihlásiť na odber našich aktualít zadaním svojho e-mailu na stránke AKTUALITY.