Workshop odborných skupín SAHD a ČAHD

Dňa 19.10.2015 sa uskutočnil v Žiline Workshop odborných skupín Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov a Českej asociácie hasičských dôstojníkov.

Pracovného stretnutia sa zúčastnili niektorí členovia SAHD, Rada SAHD, Dozorná rada SAHD a zástupcovia ČAHD. Témy rokovania boli zamerané na možnosti využitia skúseností práce ČAHD a už realizovaných projektov ČAHD na Slovensku a taktiež možnosti vzájomnej spolupráce ČAHD a SAHD na nových projektoch.