SEMINÁR „FLASHOVER KONTAJNERY“ 2015

Dňa 26.-27.11.2015 sa konal v Brne seminár „Flashover kontajnery“ ako podpora pre inštruktorov v oblasti hasenia požiarov v uzatvorených priestoroch. Tento seminár organizovala ČAHD v spolupráci s MV ČR – generálnym riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru ČR.

Tohto seminára sa na základe pozvánky z ČAHD zúčastnili aj zástupcovia SAHD a HaZZ.

Seminár sa zaoberal nasledovnými témami:

  • aktuálna situácia na zariadeniach „FLASHOVER kontajner“ prevádzkovaných v ČR
  • priebeh výcvikov na jednotlivých krajoch HZS
  • skúsenosti zo zahraničia
  • inovácie v tejto oblasti

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o „FLASHOVER kontajneroch“, navštívte web stránku flashover.cz.