Stretnutie Rady FEU vo Viedni

Dňa 19.–21. Novembra 2015 sa konalo vo Viedni 3-dňové stretnutie Rady FEU (Federation of the European Union Fire Officer Associations – Federácia asociácií hasičských dôstojníkov EÚ). FEU je organizácia, ktorá zastrešuje asociácie hasičských dôstojníkov v EÚ a vyjadruje spoločný názor na akejkoľvek záležitosti spojené s riadením katastrof, požiarnej bezpečnosti, riadenia požiarnej služby, hasenia požiarov, záchranu a iné záchranné operácie na európskej úrovni. Viac informácií o FEU možete nájsť na stránke http://www.f-e-u.org .

Tohto rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia SAHD prezident Ing.Martin Blaha a viceprezident Ing. Milan Mrvečka. SAHD zatiaľ vystupuje vo FEU ako pozorovateľ a robí všetko preto, aby sa stala plnohodnotným členom FEU.

Predmetom rokovania boli rôzne témy ako napr. zaujímavé informácie a novinky z rôznych krajín EÚ, reporting činnosti krajín EÚ, prebiehajúcich a plánovaných projektov, spoločné ciele FEU do budúcnosti.

Bližšie informácie budú prezentované na najbližšom sneme SAHD všetkým našim členom.