2% z daní pre SAHD

Aj malý finančný príspevok v ľubovoľnej výške môže spoločne s pravidelnými členskými príspevkami členov SAHD pomôcť ďalšiemu rozvoju a činnosti SAHD.

Ak sa rozhodnete nás finančne podporiť formou darovania nám 2% z Vašich daní, tak podporíte správne myšlienky a ich realizáciu v našej asociácii.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2 % a všetkým, ktorí povedali iným, že nám môžu prispieť.

Potrebné tlačivo „Vyhlásenie“ môžete vyplniť a spracovať v zmysle uvedených inštrukcií.