SEMINÁR „FLASHOVER KONTAJNERY“ 2016

Dňa 24.-25.11.2016 sa konal v Brne seminár „Flashover kontajnery 2016“ ako podpora pre inštruktorov v oblasti hasenia požiarov v uzatvorených priestoroch. Tento seminár organizovala ČAHD v spolupráci s MV ČR – generálnym riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru ČR.

Tohto seminára sa na základe pozvánky z ČAHD zúčastnil aj zástupca SAHD Ing. Marián Lopuch, PhD..

Seminár sa zaoberal nasledovnými témami:

  • aktuálna situácia na zariadeniach „FLASHOVER kontajner“ prevádzkovaných v ČR
  • priebeh výcvikov na jednotlivých krajoch HZS
  • skúsenosti zo zahraničia
  • inovácie v tejto oblasti

Zopár zaujímavých informácií z tohto seminára vám pripravil Ing. Marián Lopuch, PhD. v dokumente FOK2016.pdf.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o „FLASHOVER kontajneroch“, navštívte web stránku flashover.cz.