Slovenská asociácia hasičských dôstojníkov, o. z.

Radlinského 6

811 03 Bratislava

IČO: 42362024

DIČ: 2024095854

Banka: VÚB

Č. účtu: SK37 0200 0000 0033 0037 3259

E-mail: info@sahd.sk

Tu je dostupná prihláška.