Prezident

Prezident SAHD koná a vystupuje v jej mene a prejednáva všetky úlohy, návrhy a podnety zo strany SAHD voči dotknutým orgánom a organizáciám. Prezident zastupuje SAHD na rokovaniach Federácie Asociácií hasičských dôstojníkov Európskej Únie.

Viceprezident

Viceprezident SAHD koná a zastupuje Prezidenta v jeho neprítomnosti. Viceprezident zastupuje SAHD na rokovaniach Federácie Asociácií hasičských dôstojníkov Európskej Únie.

Sekretár

Sekretár SAHD zastupuje Prezidenta v jeho neprítomnosti. Vedie hospodárenie SAHD.

Ing. Martin Blaha

  • Členom SAHD od: 2014
  • Prezidentom SAHD zvolený 21.3.2015 na obdobie 4 rokov.
  • e-mail: martin.blaha@sahd.sk

Ing. Milan Mrvečka

  • Členom SAHD od: 2014
  • Viceprezidentom SAHD zvolený 21.3.2015 na obdobie 4 rokov.
  • e-mail: milan.mrvecka@sahd.sk

Mgr. Eva Gajdošová

  • Členom SAHD od: 2014
  • Sekretárom SAHD zvolená 21.3.2015 na obdobie 4 rokov.
  • e-mail: eva.gajdosova@sahd.sk